Chung cư VP5 Linh Đàm cao 33 tầng với các căn hộ được thiết kế đẹp và hiện đại, diện tích đa dạng từ 45m2 đến 90m2:
  • Căn 1 phòng ngủ + 1WC : 45m2
  • Căn 2 phòng ngủ + 1 WC: 58,3m2, 60,7m2, 61,5m2, 72,2m2
  • Căn 3 phòng ngủ + 2 WC: 90m2

Penthouse chung cư vp5 Linh Đàm đã mở bán có các loại diện tích :

  • Căn 44m2 : 1 phòng ngủ, 1 WC, 1 phòng khách , 1 bếp, 1 ban công
  • Căn 46m2 : 1 phòng ngủ, 1 WC, 1 phòng khách , 1 bếp, 1 ban công

Chi tiết diện tích các loại căn hộ

  • Căn 45,3m2 có 4 căn/tầng

+ Phòng ngủ: 11,93 (m2)               + Khách: 15,45 (m2)               + Bếp: 8,66 (m2)

+ Lôgia: 3,85 (m2)                         + WC: 4,2 (m2)

  • Căn 58,3(m2) có 4 căn/sàn

+ Khách: 15,32 (m2)                     + Ngủ 1: 12 (m2)                       + Ngủ 2: 10,78 (m2)

+ Bếp: 8,1 (m2)                             + Lôgia: 3,1 (m2)                       + WC1: 4,2 (m2)

+ WC2: 5,6 (m2)

  • Căn 60,7(m2) có 4 căn/ sàn

+ Khách: 15,12 (m2)                      + Ngủ và WC 1: 18 (m2)                             + Ngủ 2: 9,5 (m2)

+ Bếp: 8,3 (m2)                           + Lôgia: 3,32 (m2)                                       + WC2: 4,1 (m2)

  • Căn 61,5(m2) có 8 căn/sàn

+ Khách và Bếp ăn: 22,66 (m2)                      + Ngủ và WC 1: 16,9 (m2)                    + Ngủ 2: 10,7 (m2)

+ Lôgia: 5,45 (m2)                                      + WC2: 4,83 (m2)

  • Căn 72,2(m2) có 4 căn/sàn

+ Khách và bếp ăn: 28,4 (m2)                          + Ngủ 1: 11,6 (m2)                                + Ngủ 2: 17,8(m2)

+ Lôgia: 5,1 (m2)                                           + WC1: 5,1 (m2)                                     + WC2: 4,13 (m2)

Mặt bằng chung cư VP5 Linh Đàm

Mặt bằng chung cư VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ số 02 chung cư VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ số 04 Chung cư VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ số 06 Chung cư VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ số 09 chung cư VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ VP5 Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ số 20 Chung cư VP5 Linh Đàm