Tiến độ thanh toán

Linh hoạt, chia làm 5 đợt:

+ Đợt 1 : Ký HĐMB: đóng 20%

+ Đợt 2 :Xây xong thô tầng 10 đóng đóng tiếp 20%

+ Đợt 3: Xây xong thô tầng 20 đóng đóng tiếp 20%

+ Đợt 4: Xây xong thô tầng 30 đóng đóng tiếp 20%

+ Đợt 5: Đóng nốt 20% còn lại khi bàn giao nhà

Pháp lý: Ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư.

Tiến độ xây dựng:

Khởi công: 23/03/2013

Thời gian hoàn thiện: 20 tháng.

Dự kiến bàn giao: Quý 4/2014

Cập nhật tiến độ dự án VP5 Linh Đàm ngày 23/8/2013.

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tiến độ dự án VP5 Linh Đàm

Tính đến ngày 1/7/2013 dự án đã hoàn thiện xong phần móng và đang tiếp tục thi công tòa nhà.

Tiến độ xây dựng chung cư VP5 Linh Đàm

Ảnh thực tế tiến độ xây dựng chung cư VP5 Linh Đàm (ngày 1/7/2013)